Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման (սպորտլանդիա) ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: