Նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման /Բարձրաքաշ/ ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր: