Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Սանահին վանական համալիրի Սբ Ամենափրկիչ եկեղեցու նորոգման և ամրակայման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/8 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: