Նախարարության կարիքների համար էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն