Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/51» ծածկագրով ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը