«Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործադիր մարմնի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու ընթացակարգը սահմանելու մասին