Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման (ներառական) ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը :