Ապրանքների գնման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/47» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները: