Համացանցի կամ ներքին ծառայողական կայքի (ինտրանետի) համար սերվերային հավելումի մշակման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: