Շենքերի, շինությունների (ք. Երևան, Կոմիտաս 51, 4-րդ հարկ) ընթացիկ նորոգման աշխատանքների գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-21/48 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: