Սփյուռքի կրթօջախների համար բեռների /ուսումնական նյութերի/ փոխադրման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն