Թափուր աշխատատեղեր
Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի գնահատման մշակման և զարգացման բաժնի մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

(Երեք թափուր տեղ) Գնահատման մշակման և զարգացման բաժնի մասնագետի հիմնական գործառույթները՝ Լրամշակում է գնահատման մեթոդաբանությունը: Մշակում է գնահատման մեթոդաբանությանը համապատասխան գործիքներ: Մշակում է ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության արդյունքների ճանաչման համակարգի նախագիծը: Լրամշակում է ներքին գնահատման սկզբունքները, կազմակերպում, իրականացնում է

Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի գնահատման մշակման և զարգացման բաժնի պետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Գնահատման մշակման և զարգացման բաժնի պետի հիմնական գործառույթները՝ Լրամշակում է գնահատման մեթոդաբանությունը: Մշակում է գնահատման մեթոդաբանությանը համապատասխան գործիքներ: Մշակում է ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության արդյունքների ճանաչման համակարգի նախագիծը: Լրամշակում է ներքին գնահատման սկզբունքները, կազմակերպում, իրականացնում է մշտադիտարկում, արդյունքների վերլուծություն:

Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի տնօրենի օգնականի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Տնօրենի օգնականի հիմնական գործառույթները՝ հանդիպումների, նիստերի (առկա և առցանց) ժամանակացույցի կազմում, հիմնադրամի աշխատակիցների և արտաքին գործընկերների հետ նամակագրության իրականացում, տեղեկատվական հարցումներին պատասխանում, փաստաթղթավորման պատշաճ իրականացում, hանդիպումների պլանավորում, նիստերի օրակարգերի, նյութերի և արձանագրությունների շրջանառում, նիստերի և հանդիպումների օրակարգերի նախագծում, նյութերի տրամադրում

Մրցույթ` ԿԳՄՍՆ հանրակրթության վարչության հանրակրթական և արտադպրոցական հաստատությունների համակարգման բաժնի մասնագետի (18-34.3-Մ6-4) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հիմնական գործառույթները՝ 1) մասնակցում է պետբյուջեով տպագրվող տարրական դասարանների դասագրքերի, ազգային փոքրամասնությունների սովորողների դասագրքերի, ուսումնամեթոդական գրականության և ուսումնադիտողական պարագաների հրատարակման գործընթացի ապահովման աշխատանքներին. 2) մասնակցում է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների ատեստավորման, տնօրենի մրցույթի /ընտրության/ գործընթացների կազմակերպչական աշխատանքներին. 3) մասնակցում

Մրցույթ` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Լեռնահովիտ գյուղի Վ. Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Լեռնահովիտ գյուղի Վ. Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է բաց մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի թափուր պաշտոնի համար: Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝ 1. ՀՀ քաղաքացիությունը, 2. բարձրագույն

Մրցույթ` ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Հակոյի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Հակոյի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է բաց մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի թափուր պաշտոնի համար: Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝ 1. ՀՀ քաղաքացիությունը, 2. բարձրագույն կրթությունը, 3. ուսումնական հաստատության

Մրցույթ` ՀՀ Սյունիքի մարզի «Վարդավանքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ Սյունիքի մարզի «Վարդավանքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է բաց մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի թափուր պաշտոնի համար: Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝ 1. ՀՀ քաղաքացիությունը, 2. բարձրագույն կրթությունը, 3. ուսումնական հաստատության ղեկավարման

Մրցույթ` ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է բաց մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի թափուր պաշտոնի համար: Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝ 1. ՀՀ քաղաքացիությունը, 2. բարձրագույն կրթությունը, 3. ուսումնական հաստատության

Մրցույթ` ՀՀ Արարատի մարզի «Արալեզ միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ Արարատի մարզի «Արալեզ միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է բաց մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի թափուր պաշտոնի համար: Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝ 1. ՀՀ քաղաքացիությունը, 2. բարձրագույն կրթությունը, 3. ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքը (հավաստագիրը): Մրցույթին մասնակցելու