Գնումներ
«ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/29-6» ծածկագրով գլխավոր պայմանագրի թիվ 1 համաձայնագրի գնման ընթացակարգի տեղեկատվություն

Վերականգնողական աշխատանքների /ՀՀ Կոտայ¬քի մարզի Կամարիս գյուղի Սբ. Հովհաննես եկեղեցու նորոգման և տարածքի բարեկարգման/ գնման նպատակով կնքված «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/29-6» ծածկագրով գլխավոր պայմանագրի թիվ 1 համաձայնագրի գնման ընթացակարգի տեղեկատվություն

«ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/48-2» ծածկագրով գլխավոր պայմանագրի թիվ 2 համաձայնագրի գնման ընթացակարգի տեղեկատվություն

Վերականգնողական աշխատանքների /ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի Դվին հնավայրի ճեմուղիների, գլխավոր հատակագծի, մուտքային հատվածների կազմակերպման և հուշարձանապատկան բեկորների ցուցադրության/ գնման նպատակով կնքված «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/48-2» ծածկագրով գլխավոր պայմանագրի թիվ 2 համաձայնագրի գնման ընթացակարգի տեղեկատվություն

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-N ՍՊԳՀԾՁԲ-19/39

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման ընթացակարգի արձանագրություն (մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր պայմանագիր-N ՍՊԳՀԾՁԲ-19/39

Պետության կարիքների համար համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-N ՀՀՄՆԳՀԱՊՁԲ-19/46

«Հանրային գրադարանների նյութատեխնիկական բազայի ստեզծում» ծրագրի շրջանակում գրասենյակային կահույքի գնման ընթացակարգի արձանագրությունը (մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտեր

Պետության կարիքների համար համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-N ՀՀՄՆԳՀԱՊՁԲ-19/44

Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների /Ճանապարհաշինարարներ արձան/ գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը և կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-N ՀՀՄՆԳՀԾՁԲ-19/43

Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների /Արձագանք արձան/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր և կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագիր- ՀՀՄՆԳՀԱՇՁԲ-19/45

ՀՀ Սյունիքի մարզի Բնունիս համայնքի սբ. Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների գնման նպատակով կնքված թիվ ՀՀՄՆԳՀԱՇՁԲ-19/45 ծածկագրով պայմանագիր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՆԳՀԾՁԲ-19/10

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների /30 հանրակրթական դպրոցներ/ գնման նպատակով կնքված թիվ ՀՀԿԳՆԳՀԾՁԲ-19/10 պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: