Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 28 դեկտեմբերի 2021 թվականի N 61-Լ հրաման

2021-2022 ուսումնական տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատության 2-րդ դասարանի սովորողի ուսումնառության արդյունքների ոչ միավորային գնահատման փորձնական բնութագրերը («Ես և շրջակա աշխարհը», «Ռուսաց լեզու», «Կերպարվեստ», «Մաթեմատիկա», «Շախմատ», «Տեխնոլոգիա», «ֆիզկուլտուրա») հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 30 նոյեմբերի 2021 թվականի N 1995-Ա/2 հրաման

2021 թվականի նոյեմբերի 14-21-ը Կոլումբիայում առցանց ձևով կայացած «Աստղագիտություն» առարկայի դպրոցականների միջազգային օլիմպիադայի և 2021 թվականի օգոստոսի 24-28-ը Ռումինիայում առցանց ձևով կայացած 2021 թվականի Եվրոպայի ինֆորմատիկայի պատանեկան 5-րդ օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլերի հաղթողներին անվանական կրթաթոշակ տալու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման 29 նոյեմբերի 2021 թվականի N 81-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները դասագրքերով ապահովելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2009 թվականի օգոստոսի 21-ի N 752-Ն հրաման