Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 29 հունիսի 2022 թվականի N 1218-Ա/2 հրաման

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով 2022 թվականին վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպությունները երաշխավորելու մասին: