Կառավարության որոշումներ
ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2023 թվականի N 533-Ն որոշում

Ն․ Ադոնցի անվան Սիսիանի պատմության թանգարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Հայաստանի պատմության թանգարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու, Ն․ Ադոնցի անվան Սիսիանի պատմության թանգարան մասնաճյուղ ստեղծելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունիսի 6-ի N 886-Ն

ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2023 թվականի N 416-Ա որոշում

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերին հավանություն տալու և անհետաձգելի

ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2023 թվականի N 383-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության որոշումը բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական, մաթեմատիկական (ԲՏՃՄ) ուղղություններով պետության համար առաջնահերթ և կարևորություն ներկայացնող մասնագիտություններով համապատասխան բուհերում սովորող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տրամադրելու կարգը, պայմանները և բուհերի ու մասնագիտությունների ցանկը սահմանելու մասին