Հրաման-N 09-Ն 20.05.2020թ.
Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում հեռավար (դիստանցիոն) կրթության կազմակերպման հաստատելու մասին

Հրաման-N 11-Ն 04.06.2020թ.
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի մայիսի 20-ի N 09-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման-N 45-Ն 08.12.2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի մայիսի 20-ի N 09-N հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Հրաման-N 83-Ն 26.12.2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի մայիսի 20-ի N 09-N հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին