2020 թվականին տեղի ունեցած դպրոցականների «Անգլերեն», «Գերմաներեն», «Հայ գրականություն», «Ռուսաց լեզու», «Քիմիա», «Ֆրանսերեն», «Հայոց լեզու», «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկաների հանրապետական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլերի հաղթողներին անվանական կրթաթոշակ տրամադրելու մասին