Մարտի 19-ին ՀՀ կառավարության նիստի օրակարգում ընդգրկված են հետևյալ հարցերը`
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 17-ի № 1486-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2015 թվականի օգոստոսի 13-ի № 925-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերը: