Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունների ու հայաստանի հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող մարզական կազմակերպությունների աշխատողների պաշտոնական դրույքաչափերին լրավճարներ սահմանելու մասին: