Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը հաստատելու մասին 2015 թվականի հուլիսի 3-ի N 647-Ա/Ք հրաման

Բակալավր
Մագիստրոս

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 9 մարտի 2020 թ. N 313-Ա/2 հրաման
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 14 փետրվարի 2020 թ. N 161-Ա/2 հրաման