2020 թվականին ըստ սովորողների թվի ֆինանսավորման բանաձևի գործակիցների մասին