Հանրակրթական, այդ թվում` նախադպրոցական, ուսումնական հաստատություններում օգտագործվող ձեռնարկների փորձաքննության եվ գործածության երաշխավորման կարգը հաստատելու մասին