«Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին եվ դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման կարգը եվ հանրակրթական դպրոցների կողմիցծ ներկայացվող նախորդ ամսվա փաստացի հաճախումների մասին հաշվետվության ձեվը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման / 01 հոկտեմբերի 2019թ. N 772-Ա/2/

«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ի թիվ 772-Ա/2 հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 21 փետրվարի 2020թ. N 220-Ա/2 հրաման