ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15 օգոստոսի 2013 թ. N 1031-Ն հրաման
«Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի որակավորման տարակարգի բնութագրիչները, որակավորման տարակարգերի շնորհման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N1321-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 19 սեպտեմբերի 2014 թ. N 929-Ն հրաման
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2013 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1031-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին»

ՀՀ կրթության,գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 6 օգոստոսի 2019 թ. N 03-Ն հրաման
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2013 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1031-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ՀՀ կրթության,գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 30 մարտի 2021 թ. N 32-Ն հրաման
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2013 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1031-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին