Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր, մասնագիտացված և հատուկ պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2019-2020 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները հաստատելու մասին

«ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2019թ. հուլիսի 16-ի N 405-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2019թ սեպտեմբերի 30-ի N 19-Ն հրաման

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2019թ հուլիսի 26-ի N 405-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին 2020թ.մարտի 2-ի N 04-Ն հրաման