Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգը հաստատելու մասին

Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը

ԿրթԳտՆխ,31.03.2015,N 212-Ն
ԿրթԳտՆխ,21.04.2016,N 327-Ն
ԿրթԳտՆխ,01.07.2016,N 686-Ն
ԿրթԳտՆխ,24.05.2019,N 05-Ն
Կրթ.ԳՄՍՆ,30.07.2020,N 18-Ն
Կրթ.ԳՄՍՆ,07.06.2021,N 45-Ն
Կրթ.ԳՄՍՆ,12.08.2021,N 62-Ն