Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պետական նմուշի փաստաթղթերի վարման բաժինի կանոնադրությունը հաստատելու մասին