Հայաստանի \հանրապետության հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություն սովորողի ընդգրկման, հաստատությունից սովորողի տեղափոխման և ազատման, ինչպես նաև սահմանված ժամկետից ուշ հանրակրթության մեջ ընդգրկվող երեխաների կրթության կազմակերպման կարգ

ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի ընդունելության, տեղափոխման և ազատման կարգը հաստատելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2003 թվականի օգոստոսի 25-ի N 619-Ն, 2010 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1350-Ն հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին- 24 նոյեմբերի 2010 թ. N 1640-Ն

Փոփոխություններ և լրացումներ

ԿԳՆ,22.07.2011,N 861-Ն
ԿԳՆ,09.12.2013,N 1365-Ն
ԿԳՆ,01.07.2014,N 705-Ն
ԿԳՄՍՆ,15.05.2020,N 06-Ն

ԿԳՄՍՆ,17.02.2022,N 07-Ն
ԿԳՄՍՆ,28.07.2022,N 28-Ն
Կրթ.ԳՄՍՆ,16.06.2023,N 56-Ն