Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 24 փետրվարի 2020թ. N 138-Ա հրաման

Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու նշանակելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամաններ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2018թ. հունիսի 18-ի թիվ 421-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, ՀՀ

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 24 փետրվարի 2020 թվականի N 221-Ա/2 հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հավելված N 1-ի աղյուսակ N 2-ի 08 բաժնի 03 խմբի 02 դասի «1162 գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների ծրագրի» «11007 գիտական ամսագրերի և մենագրությունների հրատարակում» միջոցառման գծով նախատեսված հատկացումների բաշխումը`

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 27 նոյեմբերի 2019թ 1091-Ա/2 հրաման

Պետական մարմինների աշխատակիցների միջև հրաձգության հանրապետական մրցույթի կանոնակարգը, մրցույթի անվտանգության կանոնները, անվտանգության կանոնների ծանուցման թերթիկը և նախահաշիվը հաստատելու մասին «ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 27 նոյեմբերի 2019թ 1091-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 հունվարի 2020թ 68-Ա/2 հրաման

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 31 հունվարի 2020 թ.77-Ա/2 հրաման

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի հունվարի 22-ի № 44-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2020 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող որոշ

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 20 սեպտեմբերի 2019թ. N 614-Ա հրաման

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2014թ. հոկտեմբերի 14-ի թիվ 817-Ա, ՀՀ մշակույթի նախարարի 2014թ. հոկտեմբերի 28-ի թիվ 667-Ա և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2016թ. հոկտենբերի 28-ի թիվ 126-Ա/5 հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին