Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 27 նոյեմբերի 2019թ 1091-Ա/2 հրաման

Պետական մարմինների աշխատակիցների միջև հրաձգության հանրապետական մրցույթի կանոնակարգը, մրցույթի անվտանգության կանոնները, անվտանգության կանոնների ծանուցման թերթիկը և նախահաշիվը հաստատելու մասին «ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 27 նոյեմբերի 2019թ 1091-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 հունվարի 2020թ 68-Ա/2 հրաման

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 20 սեպտեմբերի 2019թ. N 614-Ա հրաման

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2014թ. հոկտեմբերի 14-ի թիվ 817-Ա, ՀՀ մշակույթի նախարարի 2014թ. հոկտեմբերի 28-ի թիվ 667-Ա և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2016թ. հոկտենբերի 28-ի թիվ 126-Ա/5 հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին