ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի 2019թ. գործունեության հաշվետվություն

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի 2019թ. նիստեր

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի 2020թ. նիստեր

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի 2020թ. գործունեության հաշվետվություն

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի 2021թ. նիստեր

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի 2021թ. գործունեության հաշվետվություն

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի 2022թ. նիստեր

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի 2022թ. գործունեության հաշվետվություն

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի 2023թ. նիստեր

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի 2023թ. գործունեության հաշվետվություն

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի 2024թ. նիստեր