ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի աշխատակարգ

«ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի անհատական կազմի առավելագույն թիվ սահմանելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ի թիվ 762-Ա/2 հրաման

«ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ի թիվ 762-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ի թիվ 1218-Ա/2 հրաման

«ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի անհատական կազմը հաստատելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 850-Ա/2 հրաման

«ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 850-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի թիվ 1224-Ա/2 հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 850-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի հուլիսի 29-ի թիվ 962-Ա/2 հրաման

«ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2020 թվականի դեկտեմբերի 15-ի թիվ 1759-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի դեկտեմբերի 15-ի թիվ 1759-Ա/2 հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 850-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 2021 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 107-Ա/2 հրաման

«ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 14-իթիվ 850 Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի թիվ 2031-Ա/2 հրաման

«ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 14-իթիվ 850 Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 2023 թվականի հունվարի 17-ի թիվ 45-Ա/2 հրաման

«ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 14-իթիվ 850 Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 2023 թվականի հունիսի 1-ի թիվ 800-Ա/2 հրաման

«ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 850-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ի թիվ 2473-Ա/2 հրաման