Արմավի մարզի թվով 6 դպրոցների` Արմավիր քաղաքի թիվ 5, 6, 8, Վաղարշապատ քաղաքի թիվ 7, 12 հիմնական և Սարդարապատ համայնքի միջնակարգ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը.