Հուլիսի 30-ին ՀՀ կառավարության նիստի օրակարգում ընդգրկված է հետևյալ հարցերը`
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 23-ի N 623-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին,
ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերը: