Հուլիսի 23-ին ՀՀ կառավարության նիստի օրակարգում ընդգրկված է հետևյալ հարցը`
Սպորտի բնագավառում նշանակալի նվաճումներ ունեցող մի շարք քաղաքացիների շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2020 թվականի ամառային զորակոչից տարկետում տալու մաuին
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: