Կրթական օբյեկտների (Արենիի ուսումնական հաստատության, Վայքի հիմնական դպրոցի և Սպիտակի թիվ 8, Շատինի, Զառիթափի միջնակարգ դպրոցների) հիմնանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, հայտեր և պայմանագրեր