Համակարգիչ ամբողջը մեկում ապրանքի գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր