Դասագրքերի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, պայմանագիր- «Սպիկա» ՍՊԸ