Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների /Երիտասարդության օրվան նվիրված միջոցառման կազմակերպում/ գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիր