Ավտոմեքենաների անիվների (ամառային և համասեզոնային անվադողեր) գնման ընթացակարգի ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ, մասնակցի հայտ և կնքված պայմանագիր