Ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների (Երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ, մասնակցի հայտ և կնքված պայմանագիր