ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020թ. մարտի 12-ի N 322-Ա/2 հրամանով սահմանված պայմանագրի կնքման գործընթացը կասեցնելու մասին