ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար ամսագրերի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր