Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների (Սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացմանը միտված համաժողով) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրեր