Պարտադիր զինվորական ծառայությունից 2020 թվականի ամառային զորակոչից տարկետում ստանալու համար դիմած գիտության և կրթության, մշակույթի և արվեստի բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիների անվանացանկ

2020 թվականի մայիսի 12-ին, 14-ին և 15-ին` ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունում տեղի են ունեցել գիտության և կրթության, մշակույթի և արվեստի բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության 2020 թվականի ամառային զորակոչից տարկետում տրամադրող հանձնաժողովի նիստերը, որոնց ժամանակ քննարկվել են ներքոհիշյալ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղտերը: Հանձնաժողովի դրական կամ բացասական եզրակացությունները քաղաքացիներին կտրամադրվեն իրենց անհատական էլեկտրոնային փոստով կամ բնակության վայրի հասցեով: