Համակարգիչների և պատճենահանման մեքենայի (ԼԿ) ձեռքբերման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր