2019-2020 ուսումնական տարվա դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների 2020թ. 1-ին կիսամյակում կատարած աշխատանքների մասին բովանդակային և ֆինանսական հաշվետվություն-ԵՊՀ-ին առընթեր Ա.Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական հատուկ դպրոց