Հատուկ պաշտպանվածություն պահանջող փաստաթղթերի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, հայտեր և կնքված պայմանագրեր