Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների /«Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման կազմակերպում/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակցի հայտ և կնքված պայմանագիր