Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով համապատասխան ծրագրերի շրջանակներում սուբսիդիաների, նվիրատվությունների, նպաստների եվ դրամաշնորհների հատկացման գործընթացը կանոնակարգելու մասին